Novotel Danang Premier Han River - Family & Business trip hotel - hole 16&17

hole 16&17


Sân golf Bà Nà Hills với nhiều địa hình và thách thức thú vị

brand marker Novotel Danang Premier Han River ☆☆☆☆☆


36 Bach Dang Street, Hai Chau District, Danang City
Vietnam
Tel: +84 (0)236 392 9999
Email: H8287@accor.com

google_map
  • hole-1617
Book a room
Book a room
close